Schoolkosten

Hoeveel bedraagt de ouderbijdrage?
De financiële bijdrage bedroeg de afgelopen jaren € 105 per jaar. Deze bijdrage wordt gebruikt voor activiteiten waarvoor binnen de reguliere financiering geen ruimte is. Denk aan excursies, introductiebijeenkomsten, sport- en mentoractiviteiten, een CJP-pas voor de leerling, collectieve verzekeringen en diverse vieringen op school.

Een school mag toch geen bijdragen meer vragen aan ouders?
Alle ouderbijdragen zijn vrijwillige bijdragen. Bijvoorbeeld de keuze voor een Plusprofiel of project; een leerling kiest voor een Plusprofiel waarvan de kosten in leerjaar 1 tussen de € 125 en € 150 bedragen of voor Project waarvoor geen bijdrage verschuldigd is.

Als mijn zoon/dochter kiest voor VWO Xtra en een Plusprofiel moeten we dan voor beide betalen?
Ja.

Andere vragen:
Mocht je specifieke vragen krijgen over kosten, betalingen etc. en je weet hier geen antwoord op, laat ouders hun vraag dan mailen naar debiteuren@amstelveencollege.nl.

In het onderstaande overzichtje vind je een indicatie van de ouderbijdrage en de kosten voor de verschillende extra’s die gekozen kunnen worden. Elk jaar in mei/juni worden de bijdragen voor het nieuwe schooljaar vastgesteld in overleg met (de ouders van) de medezeggenschapsraad, daarom is dit slechts een indicatie.

 

 

 

 

Leerjaar

1

2

3

4

5

6

Ouderbijdrage/Extra activiteiten

€ 105

€ 105

€ 105

€ 105

€ 105

€ 105

Kluishuur (* lj 1 incl. kluispas)

€ 25 *

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

Tekendoos

€ 26

 

 

 

 

 

VWO Xtra

€ 150

€ 150

 

 

 

 

Plusprofiel

€ 125-€ 150

€ 225-€ 250

 

 

 

 

Plusprofiel S&O mavo

 

 

€ 150

€ 75

 

 

Cambridge

 

 

 

€ 250

€ 250

 

BSM H/V

 

 

 

€ 25

€ 25

€ 25