Plusprofielen en vwo-Xtra

Welke plusprofielen zijn er?
Het Amstelveen College biedt de plusprofielen:  ondernemerschap, bètatalent, expressie en sport aan voor alle 1e en 2e  klassen in alle afdelingen. Dit is dus iets extra’s naast het reguliere curriculum in de brugklas. Leerlingen die geen plusprofiel kiezen, hebben in de brugklas daarom  Project om aan hun wettelijke onderwijsuren te voldoen. Meer informatie over de plusprofielen kunt u krijgen tijdens de online voorlichting op woensdagavond 17 februari.

Hoeveel leerlingen kiezen er voor een plusprofiel?
8 van de 10 leerlingen kiest voor een plusprofiel. Hierin zijn wij uniek  in het Amstelland. Meer informatie over de plusprofielen vind je ook  op onze website.

Hoeveel tijd ben je kwijt aan het plusprofiel?
Met een plusprofiel krijg je 90 minuten per week extra les in je  favoriete vakken: sport, expressie, natuurtalent of ondernemerschap. Deze lessen volg je niet met je klas maar samen met leerlingen uit hetzelfde leerjaar van alle afdelingen, die  zijn toegelaten tot hetzelfde plusprofiel.

Hoe vindt de selectie/intake plaats van  een plusprofiel?
Het Amstelveen College biedt zoals genoemd de plusprofielen ondernemerschap, bètatalent, expressie en sport aan voor alle 1e en 2e  klassen in alle afdelingen. Dit is dus iets extra’s naast het reguliere curriculum. De intake voor alle plusprofielen vindt plaats op woensdag 24 maart 2021. Je kunt één plusprofiel kiezen.

Wat is vwo-Xtra?
Vwo-Xtra is de bijzondere leerroute voor leerlingen met een vwo-advies, die meer dan gemiddeld willen en kunnen leren. De sterkste vwo-leerlingen, van zowel gymnasium als atheneum, volgen op deze leerroute vanaf leerjaar 1 een compacte vwo-leerlijn en het excellentieprogramma vwo-Xtra. Voor deze afdeling geldt een extra intake.

Hoe meld je jezelf aan voor vwo-Xtra?
Om voor de opleiding vwo-Xtra in aanmerking te komen, is het van belang dat je van de basisschool een eenduidig vwo-advies hebt gekregen (en dus geen gemengd advies havo/vwo). Het allerbelangrijkste is dat de opleiding vwo-Xtra echt bij jou past. Daarom vragen we je bij de intake op school (of online) om iets te maken en het ons te laten zien - bijvoorbeeld een brief, tekening, filmpje of iets anders - waarmee je aan ons uitlegt, waarom jij vindt dat dit zo is.

Hoe vindt de intake voor vwo-Xtra plaats?
Leerlingen die voor vwo-Xtra in aanmerking wensen te komen, moeten hiervoor een intake doen. De intake voor vwo-Xtra vindt plaats op donderdagmiddag 25 maart 2021. Het is nog niet bekend of deze fysiek of online plaats vindt. Leerlingen die zich hebben aangemeld voor vwo-Xtra ontvangen een opdracht voor deze intake waarin zij zichzelf moeten presenteren.  Het allerbelangrijkste is dat de opleiding vwo-Xtra echt bij jou past. Daarom vragen we je voor de intake om iets te maken en het ons te laten zien - bijvoorbeeld een brief, tekening, filmpje of iets anders - waarmee je aan ons uitlegt, waarom jij vindt dat jij geschikt bent voor het vwi-Xtra. Een A-score bij de TBL (Toets begrijpend Lezen) van het CITO-volgsysteem is een goede indicatie voor geschiktheid voor de opleiding vwo-Xtra. 

Bieden jullie ondersteuning of excellentieprogramma’s?
Mentor en  vakdocenten tesamen met de leerling en je ouders kijken na de eerste periode van het schooljaar welk maatwerk je nodig hebt. Twee uur lang in  de week is het mogelijk om de modules van het ondersteuning- of het excellentieprogramma te volgen. Ondersteuning bieden we aan in de vakken Ne, En en wi.  Bij vwo-Xtra maakt het excellentie- programma deel uit van het reguliere lesprogramma. Vwo-Xtra leerlingen kunnen geen steunuren volgen.