Dyscalculie en dyslexie

Dyscalculie

Ik heb een officiële dyscalculieverklaring. Op welke faciliteiten heb ik recht bij het Amstelveen College?
Er zijn een aantal faciliteiten waarvan je gebruik kunt maken. De belangrijkste zijn:
Extra tijd bij toetsen waarbij veel rekenwerk is vereist
Gebruik van formulekaarten (dit geldt alleen voor de onderbouw). In de bovenbouw mag je gebruik maken van de standaard rekenkaart van het CvTE

Wat moet ik doen om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten?
Het enige wat jij hoeft te doen is het opsturen van de officiële dyscalculieverklaring bij de aanmelding. Wij regelen de rest!

Krijg ik extra tijd bij alle toetsen?
Nee, alleen bij toetsen waarbij veel rekenwerk is vereist. Dit zijn vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en economie. De verlengde toetstijd geldt tot en met het eindexamen.

Krijg ik een dyscalculiepasje?
Nee, dat is niet nodig. Zodra je verklaring is opgestuurd kom je automatisch in ons digitale leerlingvolgsysteem te staan en kunnen al je docenten zien dat je recht hebt op de faciliteiten.

Welke extra ondersteuning biedt het Amstelveen College voor leerlingen met dyscalculie?
Op het Amstelveen College is er een coach waarbij je terecht kunt als je vragen hebt of als je ergens tegenaan loopt. Ook hebben wij voor al onze leerlingen extra steunlessen wiskunde. Dit is 1 uur in de week waarbij je nog een keer alle stof uitgelegd krijgt en waar je vragen kunt stellen.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over dyscalculie?
Voor vragen kun je terecht bij de coach, mevrouw L. Ranzijn. Klik hier om mevrouw Ranzijn te mailen.

Ik heb een officiële dyslexieverklaring. Op welke faciliteiten heb ik recht bij het Amstelveen College?

Er zijn een heleboel faciliteiten waarvan je gebruik kunt maken. De belangrijkste zijn:

  • Extra tijd bij toetsen
  • Gebruik van een laptop, ook bij toetsen
  • Gebruik van voorleessoftware Claroread
  • Extra ondersteuning van een dyslexiecoach
  • Mogelijkheid tot compensatie (andere manier van toetsen) van 1 of 2 moderne vreemde talen

Wat moet ik doen om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten?
Het enige wat jij hoeft te doen is het opsturen van de officiële dyslexieverklaring bij de aanmelding. Wij regelen de rest! 

Heb ik recht op alle faciliteiten als ik een officiële verklaring heb?
Ja, met een officiële verklaring heb je recht op alle faciliteiten en deze gelden tot en met het eindexamen.

Krijg ik extra tijd bij alle toetsen?
Ja, bij elke toets heb je recht op extra tijd. Dit geldt tot en met het eindexamen.

Mag ik met voorleessoftware werken?
Ja, op het Amstelveen College gebruiken wij het programma Claroread. Dit mag je ook gebruiken tijdens toetsen.

Dyslexie

Krijg ik een dyslexiepasje?
Nee, dat is niet nodig. Zodra je verklaring is opgestuurd kom je automatisch in ons digitale leerlingvolgsysteem te staan en kunnen al je docenten zien dat je recht hebt op de faciliteiten.

Welke extra ondersteuning biedt het Amstelveen College voor leerlingen met dyslexie?
Op het Amstelveen College is er een dyslexiecoach waarbij je terecht kunt als je vragen hebt of als je ergens tegenaan loopt.
In de brugklas wordt er 2x per jaar een Dyslexie-Expert-Middag georganiseerd. Op deze middag krijg je informatie, kun je vragen stellen en je ervaringen delen met andere leerlingen.
Ook hebben wij voor al onze leerlingen extra steunlessen voor Nederlands, Engels en wiskunde. Dit is 1 uur in de week waarbij je nog een keer alle stof uitgelegd krijgt en waar je vragen kunt stellen.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over dyslexie?
Voor vragen kun je terecht bij de coach, mevrouw L. Ranzijn. Klik hier om mevrouw Ranzijn te mailen.