Aanmelding en toelating

Hoe meld ik mijn kind aan bij het Amstelveen College?
De inschrijfperiode voor brugklassers is van 1 t/m 5 maart 2021. Het aanmeldformulier kunt u vanaf 1 februari 2021 invullen op de website van onze school. Het aanmeldformulier wordt dan digitaal naar ons verzonden. U kunt hierbij ook het gewenste plusprofiel aangeven. U krijgt een uitnodiging om in de week van 1 tot en met 5 maart langs te komen op school om uw handtekening te zetten onder het aanmeldingsformulier en het ELK-formulier. Wij checken dan samen met u of de aanmelding compleet is:

het aanmeldingsformulier ELKK van de kernprocedure
het ingevulde aanmeldformulier Amstelveen College
kopie ID bewijs

Voor welk niveau kun je je aanmelden? 
Je kunt je uitsluitend aanmelden volgens het basisschool advies. Mocht het basisschool advies na de M toets (CITO/NIO) worden bijgesteld, zullen wij ons best doen om je op een ander niveau te plaatsen. Er moet dan wel plek zijn.

Speelt de Cito-toets nog een rol?
De Cito-toets wordt sinds 2015 eind april afgenomen en de uitslag komt in mei. Dan zijn de inschrijfrondes van de scholen voor voortgezet onderwijs al lang voorbij. Als de toets lager is dan het advies, gebeurt er niets. Als de toets hoger is moet de basisschool het advies wel heroverwegen, maar men hoeft het niet te veranderen. Als na de cito het basisschooladvies wordt opgehoogd kunnen wij alleen plaatsing in de hogere afdeling garanderen als daar nog ruimte is. Mocht het advies van uw kind na de Cito-toets worden opgehoogd dan moet de basisschool dat bij ons melden via een speciaal formulier.

Kan ik mijn kind op meedere scholen inschrijven?
Voor vwo / havo / vmbo-t moeten vijf verschillende scholen worden ingevuld. Het aanmeldformulier wordt bij de school van 1e voorkeur ingeleverd. Mocht er geloot worden, dan zorgen de scholen ervoor dat de leerling op een andere school wordt geplaatst (in volgorde van voorkeur).

Ik wil mijn kind ook inschrijven op een school in Amsterdam. Kan dat?
Daarmee neemt u een groot risico. Amsterdam en Amstelland werken allebei met ELK, maar hebben een andere procedure.  Uw kind heeft een uniek leerlingnummer in ELK. Dat betekent dat de eerste school die het nummer van uw kind aanklikt de leerling “heeft”. De andere school kan daar dan niet meer bij. Aangezien in Amsterdam de data van aanmelding later zijn dan in Amstelland, betekent dat in de meeste gevallen dat uw kind door een Amstelveense school wordt “binnengehaald”. 

Tijdpaden kernprocedures
 

Kernprocedure

Aanmelden

Loten/Plaatsen

Amstelland (AC)

1-5 maart

Decentraal (per school) 1 april

Centraal 6 april + plaatsing

Amsterdam

8-19 maart

Uitslag matching 8 april

Haarlemmermeer

Tot 15 maart

Plaatsing 24 maart

 

Gaat het Amstelveen College loten?
In schooljaar 2021-2022  plaatsen wij 11 brugklassen met een evenwichtige  verdeling over de afdelingen. Wij hebben brugklassen op het niveau van mavo-havo, havo-atheneum, vwo, vwo-Xtra . De afgelopen jaren konden wij veel leerlingen plaatsen die zich bij ons hadden aangemeld.  De afgelopen jaren hebben wij alleen geloot in de mh klassen.

In welke volgorde worden leerlingen geplaatst?

Wanneer geldt de broertjes/zusjes regeling
Als de kinderen tot 1 gezin behoren en op hetzelfde adres wonen.

Hoe zit het met tweelingen?
Tweelingen kunnen er voor kiezen om bij een eventuele loting op 1 lot of allebei op een eigen lot te komen. Als zij ervoor kezen om samen op 1 lot te staan, dan zijn zij allebei uitgeloot, zodra één van hen wordt uitgeloot. Als zij ervoor kiezen allebei een eigen lot te hebben, dan kan het zijn dat de één wordt uitgeloot en de ander wordt geplaatst.

Als wij nog niet wonen in de gemeenten die worden genoemd in de 1e ring, maar daar wel naar toe gaan verhuizen, geldt dat dan al als woonachtig in de eerste ring?
Nee, je moet echt bij aanmelding al in één van die gemeenten wonen, of kunnen aantonen dat je daar op korte termijn een woonadres hebt. Alleen van plan zijn om daar te gaan wonen is niet voldoende.

Als de basisschool in Amstelveen staat en wij in Amsterdam wonen, horen we dan bij de 1e ring?
Ja

Als de basisschool in Amsterdam staat en wij in Amsterdam wonen, horen we dan bij de 1e ring?
Nee

Als mijn kind niet op de voorkeursschool in Amsterdam wordt geplaatst, kan het dan nog naar het Amstelveen College?  een Amstellandse school?
Dat kan, mits het AC nog plaats heeft in de betreffende brugklas.  

Hoe verdelen jullie leerlingen over de klassen? 
Bij de klassensamenstelling proberen we natuurlijk rekening te houden met de wensen van leerlingen en de ouders/verzorgers. Verder kijken we naar o.a. de verhouding tussen meisjes en jongens en waar leerlingen woonachtig zijn.

Worden kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte met voorrang geplaatst?
Nee, zij vallen onder dezelfde plaatsingsregels als andere kinderen.

Hoe verloopt de overgang van het basisonderwijs naar het Amstelveen College? 
De overgang van PO naar VO verloopt bij het overgrote deel van de leerlingen soepel. De mentor speelt een grote rol in de begeleiding van deze overstap. We vinden een snelle aanpassing aan onze school belangrijk. Een aantal stappen die we daarvoor zetten: Door informatie die we na de inschrijving van de leerkracht van groep acht krijgen, zowel mondeling als via het onderwijskundig rapport, proberen we zoveel mogelijk over de leerlingen te weten te komen.