Belangrijke data

Open huizen, online event
2 en 3 februari 2021  , zie onze homepage voor meer informatie

Lesjesmiddagen  online
Op de volgende data worden de online lesjesmiddagen gegeven, zie voor meer informatie de homepage onder Groep 8

  • 26-11-2020, 2-12-2020
  • 11-12-2020 (vwo-lesje)
  • 14-12-2020
  • 20-1-2021 (vwo-lesje)
  • 25-1-2021
  • 26-1-2021
  • 28-1-2021,
  • 10-2-2021
  • 17-2-2021                  

Voorlichting Vwo-Xtra en plusprofielen  online
woensdag 17  februari  2021, aanmelden hiervoor kan binnenkort via de website

Inschrijfperiode voor brugklassers 
1 t/m 5 maart  2021