Aanmelden brugklas

Wat fijn dat je belangstelling toont voor het Amstelveen College! Je bent van harte welkom. Soms is onze aanmelding voor een afdeling zo groot, dat we een toelatingsbeleid moeten voeren. Het officiële toelatingsbeleid is hier te downloaden. Je kunt je voor de eerste ronde aanmelden van 1 t/m 5 maart 2021. 

Klik hier voor het aanmeldformulier van het Amstelveen College.  Het aanmeldformulier wordt dan digitaal naar ons verzonden en krijgt u in de aanmeldingsweek van 1 t/m 5 maart een uitnodiging om het aanmeldformulier te ondertekenenn en het ELK formulier, kopie ID en eventuele rapporten in te leveren.  Aanmelden bij het Amstelveen College  kan alleen als het Amstelveen College je eerste voorkeursschool is.

Klik hier voor het tijdpad aanmelden 2021.

Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de kernprocedure Amstelland.