Vakantierooster

Schoolvakanties voor het schooljaar  2019-2020

  • Herfstvakantie:                  19 oktober t/m 27 oktober 2019
  • Kerstvakantie:                    21 december 2019 t/m 5 januari 2020
  • Voorjaarsvakantie:          15 februari t/m 23 februari 2020
  • Goede Vrijdag:                    10 april 2020
  • Tweede Paasdag:              13 april 2020
  • Meivakantie                         23 april t/m 5 mei 2020 
  • Hemelvaartsdag:              21 mei 2020
  • Hemelvaartsdag extra   22 mei 2020
  • Tweede Pinksterdag:     1 juni 2020
  • Zomervakantie:                4 juli t/m 16 augustus 2020

 

Over het vakantierooster van het Amstelveen College is overlegd met andere Amstelveense VO scholen en het basisonderwijs. De regelingen kunnen op details verschillen maar komen in grote lijn met elkaar overeen. Tevens bestaat overeenstemming met de afspraken van OSVO in Amsterdam.