Communicatie

Nieuws

Op de homepage van deze website wordt de nieuwsrubriek met regelmaat geactualiseerd. 

Belangrijke mededelingen voor ouder(s)/verzorger(s)

Algemene brieven naar groepen ouders worden via de leerlingenadministratie gemaild naar het bij ons bekende emailadres van de ouder(s) en/of verzorger(s). Deze brieven zijn ook terug te vinden op deze plek op het ouderportaal. Op deze brieven kan niet geantwoord worden. Individuele communicatie verloopt over het algemeen per e-mail, mondeling of per telefoon.

Communicatie van docent/mentor naar leerling (individueel of hele lesgroepen)

Over het algemeen verloopt communicatie van docenten/mentoren en ander onderwijsondersteunend personeel naar leerlingen via de ELO (elektronische leeromgeving) in SOM. Wij verwachten van leerlingen dat ze hun berichten in de ELO dagelijks checken.  Hierin kan belangrijke informatie (zoals huiswerk) van een docent staan.

Een gesprek aanvragen

De medewerkers van de school zijn graag bereid u ook buiten de spreekavonden te ontvangen voor een gesprek. U kunt per e-mail een afspraak maken. De emailadressen van alle medewerkers vindt u via deze link.

Brieven van en naar school - vertrouwelijkheid

Het adres van het Amstelveen College is: Sportlaan 27, 1185 TB Amstelveen.

Post wordt om administratieve redenen geopend, met het doel financiële post (rekeningen) van informatieve post te scheiden. Mocht u post willen sturen met een persoonlijke of vertrouwelijke inhoud, dan verzoeken wij u de naam van de medewerker voor wie de post bestemd is en het woord “persoonlijk” op de envelop te vermelden (bijvoorbeeld: de toezending van de testuitslagen van een leerling aan de mentor). De post wordt dan door de geadresseerde zelf als eerste geopend.

Uw kind op school bereiken

Als er een dringende kwestie is, neemt u dan contact op met de school.Het is leerlingen niet toegestaan de mobiele telefoon te gebruiken tijdens lessen, tenzij de docent anders aangeeft.

Telefoonnummer 020-303 9999

Adreswijzigingen

U wordt verzocht wijzigingen van adres en telefoonnummers van leerlingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de leerlingenadministratie door te geven. Dit kan ook per email.

Ouderavonden / Spreekavonden en andere activiteiten waar ouders welkom zijn

Alle ouderavonden en activiteiten worden overzichtelijk gepresenteerd in de jaarkalender.