Privacy

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) laten wij zien hoe we vorm geven aan de bescherming van de privacy van leerlingen,  ouders en/of verzorgers van de leerlingen en medewerkers.

In het onderstaande menu staan de privacyverklaring,  het protocol gebruik beveiligingscamera, het Social Media Protocol en de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Binnenkort zal ook het register van verwerkingsactiviteiten worden gepubliceerd en laten wij weten  hoe de school omgaat met beveiligingsincidenten en datalekken.