Organisatiestructuur

De school is in 1996 ontstaan door samenvoeging van Snellius Lyceum / Nieuwer Amstel Scholengemeenschap en het Casimir Lyceum. Sinds 1 augustus 2001 is het Amstelveen College een zelfstandige school voor openbaar onderwijs in Amstelveen. De school staat onder leiding van de rector-bestuurder. De raad van toezicht houdt intern toezicht op de school.

Het Amstelveen College bestaat uit drie afdelingen: gymnasium/atheneum, havo en mavo. Het managementteam bestaat uit de rector-bestuurder en de drie afdelingsmanagers. Hoofden van dienst sturen de ondersteunende werkzaamheden aan.