Missie

 

Het Amstelveen College is een openbare school waar iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Actieve pluriformiteit is een kenmerk van het openbaar onderwijs. Dit betekent concreet dat je jezelf kunt zijn bij ons op school net zoals andere leerlingen dat ook mogen zijn. 

 

Wij geven actief en bewust aandacht aan de verscheidenheid in levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Bij ons komen verschillende opvattingen bij elkaar en laten wij leerlingen op basis van de beginselen van onze democratische rechtsstaat met elkaar in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken en om onderscheid te leren maken tussen feiten, waarden en meningen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.

Onze leerlingen mogen zichzelf zijn en in ons handelen willen wij een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling  tot zelfbewuste, initiatiefrijke, verantwoordelijke, betrokken en sociale burgers in een steeds veranderende maatschappij. We noemen dit de leeflijn.

Wij zijn gelijkwaardig. Dat betekent dat wij elkaar met respect behandelen. Wij zijn echter niet gelijk omdat wij van elkaar verschillen in o.a. talenten en vaardigheden. Het is de missie van het Amstelveen College om onze leerlingen in staat te stellen hun talenten en vaardigheden optimaal te ontwikkelen.

Visie op onderwijs

 

Het Amstelveen College wil staan voor eigentijds, toekomstgericht onderwijs, gebaseerd op de ambities uit het sectorakkoord VO 2014-2017 en VO 2020.

Onze leerlingen vergroten hun kennis,  leren samenwerken, ontwikkelen hun diverse talenten, verrijken zich sportief en op cultureel gebied, ontwikkelen hun creativiteit en leren voor zichzelf op te komen. Mede dankzij de inzet van digitale leermiddelen doorlopen leerlingen, binnen de wettelijke mogelijkheden, individuele leerroutes. Wij willen een professionele leergemeenschap zijn die op ontwikkeling is gericht. Onze visie komt tot uiting in de leerlijn en de leeflijn. Met de leeflijn creëren wij een veilige omgeving voor onze leerlingen waarin zij goed kunnen leren en ontwikkelen. In de uitwerking van leer- en leeflijn nemen wij de vijf ambities van VO 2020 als uitgangspunt om het beste uit onze leerlingen en onszelf te halen.