Sport

De leerlingen die voor het plusprofiel sport kiezen sporten extra en krijgen extra les in zaken die wereld van de sport betreffen. Bij vakken als biologie, verzorging en natuurkunde/scheikunde (NaSk) wordt extra aandacht besteed aan het menselijk lichaam, energie, voeding, hygiëne, e.d. Bij het vak lichamelijke opvoeding wordt niet alleen extra gesport, maar wordt ook veel aandacht besteed aan samenwerken, je verlies leren dragen, anderen helpen, regels leren begrijpen en toepassen, etc.

Als een leerling voor het plusprofiel van de sport kiest, gaan wij ervan uit dat de leerling niet alleen zelf graag sport, maar ook geïnteresseerd is in de wereld van de sport – en daar later wellicht een beroep in wil vervullen.
Naar de bovenbouw toe wordt het sportprofiel voortgezet. Er zijn afspraken gemaakt met vervolgopleidingen (CIOS, HvA, ALO, VU) over opname van onze leerlingen in de studieopleidingen.