Expressie

Het plusprofiel expressie is bedoeld voor leerlingen met een grote en actieve interesse in cultuur en expressie – en de ambitie daarin later wellicht een beroep uit te oefenen. Naast het reguliere programma nemen de expressievakken een belangrijke plaats in. Leerlingen uit deze stroom krijgen binnen het rooster meer lessen drama, tekenen, handvaardigheid en muziek.

De lessen worden voor het grootste deel gegeven door expressievakdocenten van onze school. Bijvoorbeeld de docent drama of de docent handvaardigheid. Soms zal er ook een gastdocent uitgenodigd worden om bijvoorbeeld dans te geven. De meeste lessen worden op school gegeven, maar een aantal keren in het schooljaar ook buiten school in verband met een excursie. In zo’n geval is de leerling een hele middag, of misschien zelfs een keer een avond, met de klas op stap.