Plusprofielen

Met een plusprofiel krijgen leerlingen in de eerste twee jaren in de onderbouw 90 minuten per week extra les in hun favoriete vakken. Bij ons op school kan er gekozen worden voor de volgende plusprofielen: sport, expressie, betatalent of ondernemerschap. Leerlingen volgen de lessen bijbehorend bij hun plusprofiel niet samen met de leerlingen uit de klas, maar samen met de leerlingen die zijn toegelaten tot het plusprofiel.  

Kiezen voor een plusprofiel

Op onze Open Huizen wordt voorlichting gegeven over de plusprofielen. Veel dieper wordt op de mogelijkheden ingegaan op een speciale voorlichtingsavond die ieder jaar georganiseerd wordt.

Toelating plusprofiel

Om als nieuwe leerling toegelaten te worden tot een plusprofiel moet er een intake gedaan worden. Er wordt dan niet alleen gekeken naar de motivatie van de leerling, maar er wordt ook gekeken of de leerling voldoende capaciteiten heeft om een extra programma te doen naast de verplichte lesssen. De intake vindt plaats na inschrijving op het Amstelveen College. Leerlingen kunnen zich in maart na de aanmelding ook opgeven voor de intake.