De onderbouw

Het Amstelveen College biedt een groot aantal brugklassen aan (10 of soms 11 per schooljaar), waarvan het niveau zodanig is samengesteld dat elke leerling op basis van zijn advies een passende start kan maken.Vanaf 2004 zijn plusprofielen geïntroduceerd (sport, expressie, in 2007 natuurtalent, vanaf 2014 ondernemerschap) en vanaf 2009 de ACe-afdeling. Er is meer aandacht gekomen voor activerende leervormen en uitvoering van vakoverstijgende projecten in de onderbouw.

In de onderbouw wordt in elk geval gestreefd naar:

  • Een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
  • Een brede algemene ontwikkeling voor alle leerlingen.
  • Het stellen van hoge eisen aan leerlingen enerzijds en het bieden van steun anderzijds opdat leerlingen het beste uit zichzelf weten te halen.
  • Nadruk op de ontwikkeling van vaardigheden en samenhang tussen vakken.
  • Rekening houden met verschillen tussen leerlingen (differentiatie binnen de les) en aansluiting aan reeds bestaande belangstellingen (plusprofielen).
  • Aandacht voor oriëntatie op studie en beroep.

Er wordt op het Amstelveen College veel aandacht besteed aan de didactiek. Het actief en zelfstandig “leren leren”, neemt hierbij een centrale plaats in. De ontwikkeling van de leerling beschouwen we als een doorlopende leerlijn. Dat betekent dat leerlingen worden voorbereid op doorstroming in gymnasium of atheneum, havo en mavo en op de studiehouding die aansluit bij deze afdelingen en het te bereiken diploma.

Plaatsing in leerjaar 1 – advies en citotoets

Leerlingen worden vanaf 2015 op grond van het advies van de basisschool geplaatst op een niveau  mavo/havo, havo/vwo, vwo (atheneum of gymnasium) of vwo-Xtra (atheneum of gymnasium). De citotoets vindt nog wel plaats, maar later in het schooljaar en heeft slechts corrigerende waarde.

Soorten brugklassen

In de mavo/havo brugklassen wordt zowel mavo als havo niveau aangeboden. Toetsing vindt plaats op 2 niveaus. Deze klassen zijn bedoeld voor leerlingen die in ieder geval mavo en misschien havo aankunnen en voor wie het goed is rustig aan te beginnen in het voortgezet onderwijs. Vanuit deze schakelklassen is het mogelijk om na de onderbouw (de eerste twee jaar) door te stromen naar havo 3.

Vanuit de mavo/havo 2e klassen haalde in de afgelopen jaren 50% van de leerlingen de norm om van bevordering naar havo 3 gebruik te kunnen maken. Van deze groep leerlingen zet vervolgens 80% de havo-opleiding zonder onderbreking (dat betekent: zonder een keer te moeten doubleren) voort. De hoogste kans op succes blijkt zich voor te doen bij leerlingen die niet alleen op basis van goede cijfers, maar ook op basis van studiehouding en het positieve advies van hun docenten naar havo 3 worden bevorderd.

In atheneum/havo klassen wordt eveneens op twee niveaus les gegeven. Er vindt toetsing plaats op twee niveaus. In de 2e klas ontvangen de leerlingen dus een cijferlijst op havo en één op atheneum niveau, waarmee uiteindelijk over de overgang wordt beslist.