Bovenbouw

Bovenbouw mavo

Op het Amstelveen College kiest de leerling bij de overgang van mavo 2 naar mavo 3 een vakkenpakket met examenvakken in een richting (profiel). De profielen die gekozen kunnen worden zijn: Techniek, Natuur & Milieu, Zorg & Welzijn en Economie. 

De bovenbouw van de mavo kent drie elementen:

  • Een gemeenschappelijk deel. Dit zijn vakken die iedereen volgt, namelijk Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Rekenen en Lichamelijke Opvoeding.
  • Een sectorgebonden deel. Dit bestaat uit verplichte profielgebonden vakken en profielgebonden keuzevakken.
  • Een vrij deel. Een keuzevak dat onafhankelijk van het profiel gekozen kan worden.

Bovenbouw havo & vwo

Op het Amstelveen College kiest de leerling bij de overgang van havo 3 naar havo 4 en van vwo 3 naar vwo 4 een vakkenpakket met examenvakken in een richting (een profiel). De profielen die gekozen kunnen worden zijn: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij.

De vakkenpakketten in de bovenbouw van het vwo en de havo bestaan uit drie elementen:

  • Een gemeenschappelijk deel. Dit zijn vakken die iedereen volgt, namelijk: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Culturele & Klassieke Vorming en Lichamelijke Opvoeding. Op het Vwo dient de leerling daarnaast ook 1 moderne vreemde taal te doen.
  •  Een profieldeel. Dit bestaat uit verplichte profielvakken vakken en profielkeuzevakken.
  • Een vrij deel. Een keuzevak dat onafhankelijk van de sector gekozen kan worden.

De overzichten van de vakkenpakketten die gekozen kunnen worden kunnen geopend worden via deze link op het ouderportaal.