Opleidingenschema

Het Amstelveen College bestaat uit de afdelingen mavo (= theoretische leerweg van het vmbo), havo en vwo (atheneum & gymnasium). Hieronder worden de verschillende leerroutes afgebeeld.