Mavo 

In de onderbouw (de eerste twee leerjaren) kent het Amstelveen College uitsluitend mavo-havo brugklassen, voor leerlingen met een mavo-advies of mavo/havo-advies. In deze klassen wordt op twee niveaus (mavo en havo-niveau) les gegeven.

De opleiding mavo staat voor Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs en duurt 4 jaar. Het is de hoogste opleiding van het vmbo en kent geen praktijkvakken. Met het diploma kun je naar het mbo op niveau 4. Zo worden tal van leerlingen opgeleid tot prachtige beroepen, zoals technicus, hoofdagent, verpleegkundige, systeem- of applicatiebeheerder, bedrijfsadministrateur of sport- en bewegingscoördinator. Het zijn maar voorbeelden. 

Bijzondere kanten van de mavo-opleiding op het Amstelveen College zijn:

  • De mogelijkheid al vanaf het 1e leerjaar een plusprofiel sport, expressie, bètalent of ondernemerschap te volgen (zie hiervoor ook de plusprofielen op deze site).
  • Stageprogramma's in het bedrijfsleven en een gerichte vooropleiding voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs.
  • Eigen kleine afdelingen voor onder- en bovenbouw in ons moderne gebouw. Leerlingen en docenten kennen elkaar.
  • Naast leren veel buitenlesactiviteiten.

Met een mavodiploma en het juiste vakkenpakket kun je natuurlijk ook doorstuderen aan de havo en je opleiding later voortzetten op het hbo.