Havo

In de onderbouw (de eerste twee leerjaren) kent het Amstelveen College uitsluitend havo-vwo brugklassen, voor leerlingen met een havo-advies of havo/vwo-advies. In deze klassen wordt op twee niveaus (havo en vwo-niveau) les gegeven.

De opleiding havo staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. De havo is een stevige theoretische opleiding en duurt 5 jaar. Het is een prima voorbereiding op het Hoger Beroeps Onderwijs. Na de havo-opleiding gaan veel van onze leerlingen naar het hbo, het Hoger Beroepsonderwijs, zoals de HvA of InHolland in Amsterdam.

Bijzondere kanten van de havo-opleiding aan het Amstelveen College zijn:

  • De mogelijkheid om al vanaf het 1e leerjaar één van de plusprofielen te volgen als extra bij je programma: sport, expressie, bètatalent of ondernemerschap. Zie hiervoor ook de plusprofielen op deze site.
  • In de bovenbouw kun je kiezen voor examenvakken waarmee je je plusprofiel voortzet.
  • Goede aansluitingsactiviteiten ter voorbereiding op je hbo.
  • Een stageweek met activiteiten in het bedrijfsleven: het echte leven in!
  • Eigen kleine afdelingen voor onder- en bovenbouw in onze nieuwbouw: leerlingen en docenten kennen elkaar.
  • Naast leren veel activiteiten: een uitgebreid buitenlesprogramma.

Goede bovenbouwleerlingen met een brede keuze aan vakken kiezen ook voor een voortzetting op het atheneum. Je kunt dan naar de universiteit.