Digitale informatie

Bij het lesgeven gebruiken we moderne media om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op een toekomst in een steeds internationaler wordende samenleving, waarbij het gebruik van hulpmiddelen niet meer is weg te denken. Concreet betekent dit dat leerlingen dienen te beschikken over een laptop. De laptop wordt gebruikt voor: 

  • het maken van aantekeningen
  • het bijhouden van de agenda en e-mail
  • het raadplegen van de electronische leeromgeving (ELO) van SOMtoday
  • het raadplegen van digitaal studiemateriaal

De ELO is vooral van belang voor communicatie tussen leerlingen en docenten.

Alle leerlingen in klas 1 en 2 hebben een laptop die op school en thuis wordt gebruikt naast boeken en schriften. De laptop wordt door de ouders zelf aangeschaft of gehuurd via een huur-koop constructie met een extern bedrijf.

 

Studieruimtes met computers
Op iedere afdeling (unit) bevinden zich ICT rijke werkplekken waar leerlingen in tussenuren of na schooltijd kunnen werken en leren. Voor gebruik tijdens de pauzes gelden aangepaste regels.

 

Ouderportaal                                                                               Ouders worden via het Ouderportaal op de hoogte gehouden van de cijfers en verzuim van hun kind. Nieuwe ouders ontvangen hiervoor een inlogcode en wachtwoord in de aanvang van het schooljaar 2018-2019. Ook worden ouders via het portaal geïnformeerd met brieven, die voorheen met de post naar het huisadres verstuurd werden.