Cambridge Engels en DELE

Een aantal van onze leerlingen komt later op plaatsen terecht waar Engels voertaal is. Al tijdens stages en studies in het buitenland ervaren ze dat een gemiddelde beheersing van het Engels niet altijd genoeg is. Niet alleen in het buitenland, maar ook op Nederlandse universiteiten neemt Engels een steeds belangrijkere plek in. Leerlingen die goed zijn in Engels kunnen afstuderen met het internationale Cambridge Certificate. Ook kunnen leerlingen het DELE examen voor Spaans behalen.