Trajectvoorziening

Bij de realisatie van passend onderwijs vormt de Trajectvoorziening een belangrijk hulpmiddel. De Trajectvoorziening is een binnenschoolse voorziening die is bedoeld om leerlingen succesvol deel te laten nemen aan het reguliere onderwijs. Het dient als expertisecentrum voor al het personeel betreffende pedagogisch-didactische ondersteuning aan leerlingen. Leerlingen kunnen begeleiding krijgen die ze nodig hebben om het onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De Trajectvoorziening houdt zich vooral bezig met gedrag en de interventies zijn altijd gerelateerd aan het functioneren in het onderwijs. De werkwijze is oplossings- en handelingsgericht. De begeleiding wordt uitgevoerd door een trajectbegeleider passend onderwijs en een externe ambulant begeleider.