Schoolmaatschappelijk werk

Wanneer de ondersteuningsvraag de expertise van de leerlingbegeleider te boven gaat, wordt de schoolmaatschappelijk werker van Altra ingeschakeld. Deze deskundige adviseert in sommige situaties ook hulp buiten de school.