Leerlingbegeleiding

Een counselor spreekt met leerlingen op verzoek van de leerling zelf, de mentor, de afdelingsleider en/of de ouder(s). Tijdens de gesprekken wordt de leerling begeleid bij het onderkennen en oplossen van sociaal-emotionele problemen, die aan school gerelateerd zijn. Dit gebeurt veelal in een traject van ongeveer zeven gesprekken. Indien meer of andere hulp nodig is, verwijst de counselor door naar de Coördinator Leerling Ondersteuning (CLO) voor vervolgstappen in het traject.

Daarnaast zijn de counselors gespecialiseerd in het geven van individuele- en groepstraining voor leerlingen die faalangst of examenvrees ondervinden. De counselors bespreken leerlingen regelmatig in een vaststaand intern zorg overleg (IZO) onder leiding van de CLO. De counselors kunnen een informerende en adviserende rol innemen t.a.v. mentoren, docenten en/of ouders.