Faalangst

Voor sommige leerlingen is een gebrek aan zelfvertrouwen een belemmering voor de leerresultaten. Alle brugklasleerlingen vullen een vragenlijst in die inzicht geeft in hun welbevinden, motivatie en zelfvertrouwen. Aan de hand van de uitslag wordt er door de mentor met de leerling een gesprek gevoerd. Sommige leerlingen blijken faalangstig te zijn, zij voeren dan een gesprek met de leerlingbegeleider en kunnen dan eventueel deelnemen aan een faalangstreductietraining.