Ondersteuning

Op de onderstaande pagina’s is er meer informatie te vinden over verschillende manieren waarop leerlingen bij ons op school ondersteund kunnen worden:

Meer informatie over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden zoals aangegeven in de bovenstaande figuur is te vinden in onze schoolgids en op het ouderportaal.