Aanmelden brugklas

Wat fijn dat u en uw zoon of dochter belangstelling tonen voor het Amstelveen College, u bent van harte welkom! U kunt uw kind voor de eerste ronde inschrijving aanmelden van 11 t/m 15 maart 2019 met ons inschrijfformulier. Dit formulier is te downloaden op deze pagina en op de pagina documenten.

De inschrijfprocedure in de eerste ronde verloopt als volgt:

  • Vanaf 11 maart 2019 kunt u het ingevulde inschrijfformulier samen met het op naam gestelde aanmeldingsformulier ELK inleveren op de leerlingenadministratie.
  • Ouders en nieuwe leerlingen zijn van harte welkom op onze inschrijfmiddag die plaatsvindt op woensdag 13 maart 2019 van 14.00 uur tot 18.30 uur. Ter plekke kunnen dan de formulieren nog worden ingevuld en ingeleverd. Tijdens deze speciale inschrijfmiddag wordt u ontvangen door medewerkers van de school en kunt u eventueel nog vragen stellen of hulp krijgen bij het invullen van de formulieren.

Bij de inschrijving hebben wij het volgende nodig:

  • het aanmeldformulier ELK van de kernprocedure met het advies van de basisschool (verkrijgbaar bij de eigen basisschool);
  • het BSN (burgerservicenummer) van uw kind. Dit moet u invullen op het inschrijfformulier van het Amstelveen College;
  • dit ingevulde inschrijfformulier

Het Amstelveen College volgt, zoals alle VO-scholen in Amstelland, de kernprocedure. Klik hier om antwoord te vinden op vragen zoals:

  • Tot wanneer kan ik mij opgeven?
  • Hoe meld ik mij aan voor de tweede ronde inschrijving?

Ook van je basisschool ontvang je deze informatie in de schookeuzegids.